วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2565

22 - 23 กันยายน 2565 เข้าร่วมประเมินนักศึกษาเทียบระดับการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กศน.อำเภอวังเหนือ

วันที่ 19 -21 กันยายน 2565 เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง

วันที่ 9-12 กันยายน 2565 โครงการพัฒนาบุคลากร กศน.อำเภอวังเหนือ ด้านการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนางานการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน เพื่อเพิ่มความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ข ณ จ.ระยอง และ จ.จันทบุรี

วันที่ 8 กันยายน 2565 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะทางวิชาการจัดแสดงผลงานสานความรู้สู่ชุมชน

วันที่ 8 กันยายน 2565 รับชมการถ่ายทอดสด ทาง Facebook Live งานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2565 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565 เข้าร่วมอบรมและร่วมเป็นวิทยากรตามโครงการพัฒนาบุคลากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ กศน.อำเภอวังเหนือ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ณ ทัชสตาร์รีสอร์ท ดอยอินทนนท์ เชียงใหม่ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่